PremiumSerwer.pl
PremiumSerwer.pl
0
Dodano do koszyka.
Zadzwoń:34 340 59 42 PremiumSerwer.pl
Twoja przechowalnia jest pusta. Wyczyść przechowalnięPrzejdź do przechowalni
Twój koszyk jest pusty. Wyczyść koszykRealizuj zamówienie
Wyczyść porównaniePorównaj
Zarejestruj

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażasz zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Premiumserwer.pl.

 

I. Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych Premiumserwer.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

COCON systemy komputerowe Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno
NIP: 5761586447
KRS: 0000766444
REGON: 382294250

Kontakt z administratorem jest możliwy w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej pod powyższym adresem, telefonicznie pod numerem telefonu +48 34 340 59 41 lub mailowo pod adresem email: biuro@cocon.pl

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

II. Cel i Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w formularzach jak i kontaktach biznesowych (zapytania ofertowe, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne i bezpośrednie, zakup towarów i usług) podlegają przetwarzaniu w zakresie: imię,  nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, reprezentowany podmiot. 
W przypadku przedsiębiorców są to również nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego oraz dane udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).

Dane osobowe przechowywane są przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

•       dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

•       dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

•       dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

•       dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

 

III. Jak chronimy Twoje dane osobowe

 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL.

 

IV. Jakie Masz Prawa

Masz prawo do:

•      żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;

•      sprostowania danych;

•      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

•      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

•      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;

•      przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę biuro@cocon.pl

 

 V. jak profilujemy

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, dotyczy to również  profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

 

VI. TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE POBIERANE SĄ AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA PREMIUMSERWER.PL

A. Premiumserwer.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Premiumserwer.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Premiumserwer.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Premiumserwer.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Premiumserwer.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

B. Premiumserwer.pl (cookies)

Premiumserwer.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Premiumserwer.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania Premiumserwer.pl do Twoich potrzeb.

Premiumserwer.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania;

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;

3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Premiumserwer.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Premiumserwer.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Premiumserwer.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Premiumserwer.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Premiumserwer.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Premiumserwer.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Premiumserwer.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Premiumserwer.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Premiumserwer.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

VII. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Realizacja celów określonych w punkcie II Administrator może wymagać powierzenia danych osobowych następującym podmiotom trzecim : producentom sprzętu i oprogramowania, dystrybutorom sprzętu i oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi księgowe, biurowe,  marketingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, finansowe, windykacyjne, serwisowe.

Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics oraz prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);


 

VII. Zmiana polityki prywatności PREMIUMSERWER.PL

Premiumserwer.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Premiumserwer.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2019

Zamknij
Porównaj serwery
  • Tower
  • Rack
  • Wybierz typ serwera klikając w odpowiedni obrazek. Porównaj modele serwerów Dell i wybierz konfigurację dostosowaną do Twoich potrzeb.
    Dokonaj wyboru obudowy serwera Dell.